07 March 2017

Rep. Kaka Bag-ao's Explanation of Vote on the Death Penalty


Delivered after the voting on Third and Final Reading, 07 March 2017.Mr. Speaker, my dear colleagues—I vote NO to the proposal to reinstate the death penalty based on our fundamental values anchored on social justice and human rights and dignity.

Ang urong-sulong na pagtanggal ng mga krimen na nasasakop sa parusang bitay, tulad ng rape, plunder, at murder, ay indikasyon na wala talagang sapat na pamantayan para sa “compelling reason” at “heinousness” na isanasaad na kondisyon ng Korte Suprema para sa pagbalik ng parusang bitay. Ang pamantayan lang ngayon ay kung ano ang utos ng mayorya.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...